Ce este spamul ? Cum ne aparam de spamuri

Care este antivirusul numarul 1 al anului 2013?
21/01/2013
Cum ar putea arata iPhone Math?
23/01/2013

Ce este spamul ? Cum ne aparam de spamuri

Este aproape imposibil sa nu fi facut vreodata cunostinta cu d-l SPAM. Acest oaspete nepoftit, care de cele mai multe ori intra pe geam, il dai afara pe usa, dar revine pe horn. Si culmea, nu este Mos Craciun. Si nici Mos Gerila .

Dar cine este d-l Spam ? CE ESTE UN SPAM ?

SPAM – ul este un mesaj de posta electronica (e-mail) nesolicitat. In cele mai multe cazuri sunt mesaje comericiale (oferte, promotii, comentarii pe siteuri de stiri, forumuri etc. ) si intenitia expeditorului este de a beneficia de publicitate la costuri foarte mici sau din punct de vedere a tehnicii SEO, de o promovare agresiva, cu scopul atragerii de backlinkuri.

Asa cum internetul a evoluat, domeniul de aplicare si scara de abuz in retea au evoluat in aceiasi masura. Una din aceste forme de abuz este spam-ul, care a devenit o problema universala. Momentan nu exista mijloace de a bloca definitiv spam-ul.

Mai grav, exista mesaje spam care pot aduce daune serioase destinatarilor:
– virusii continuti in mesajele electronice pot deteriora sistemul de calcul, inclusiv calculatoarele din reteaua locala;
– e-mail phishing, mai exact mesaje care par trimise de o organizatie legitima, cu scopul de a obtine in mod fraudulos informatii cu caracter personal, cum ar fi parole sau detalii ale cardului de credit;
– oferirea de produse sau afaceri fabuloase dar in realitate false, cu scopul a va atrage in diverse capcane sau pentru a vizita anumite site-uri;
– mesaje de amenintare, hartuire, blocarea comunicarii serverelor de e-mail ;
– mesaje sub forma de comentarii, de obicei in alta limba fata de cea in care este setata siteul ; mesaje fictive, care au in cadrul lor un link ( o adresa web ) .

Ar trebui sa raspund la un spam?
Va recomandam sa nu raspundeti la spammer. De multe ori, expeditorii de spam incerca sa ghiceasca adresele de email. In cazul in care expeditorii obtin un raspuns de la dvs. pur si simplu au confirmarea ca au gasit o adresa de email valida.

Ce pot face pentru a opri mesajele spam?
Actualizati-va periodic Lista neagra (domenii care expediaza spam) folosind instrumentele specifice clientului de email pe care il utilizati (de ex.: Junk E-mail din Outlook, SpamAssassin din cPanel). Incercati sa raportati constant mesajele spam primite catre SpamAlert, astfel lista neagra este actualizata constant si proprietarii retelelor in care se afla serverele de e-mail care fac spam vor lua masuri impotriva spammerilor.

Folositi software specializat pentru a va securiza calculatorul.
Marea majoritate a utilizatorilor ce abuzeaza de servicii nu au cunostinta de faptul ca pe sistemul lor exista un virus, robot sau troian.
Actualizati sistemul de operare si programele la ultimele versiuni disponibile; instalati update-urile de securitate pentru a avea un calculator neinfectat.
Nu raspundeti mesajelor ce va trezesc suspiciunea; veti arata astfel ca adresa dumneavoastra de mail este valida.

Legislatie spam
Transmiterea de mesaje publicitare de către persoanele fizice sau juridice în România a apărut ca o alternativă la publicitatea clasică din dorinţa de a ajunge cu mesajul publicitar la un număr cât mai mare de utilizatori ai internetului, metodă apărută iniţial în Statele Unite.
Mesajele sunt rareori direcţionate către un public realmente interesat şi listele de distribuţie nu sunt întocmite având consimţământul destinatarilor, aceasta când nu se apelează la o firmă specializată ce-şi asumă responsabilitatea rezultatelor şi a respectării legii. Foarte puţină lume tratează acest subiect cu profesionalism pentru a se asigura de ajungerea campaniei publicitare la publicul ţintă dorit şi că întregul proces respectă legislaţia română în vigoare. Nu de multe ori legislaţia este chiar sfidată prin definiţii şi interpretări proprii ale normelor în condiţiile nerespectării lor, dar a prezenţei unei note de subsol prin care utilizatorul este informat că mesajul nu este SPAM sub argumente ce nu au temei legal.
Iată un exemplu al unei astfel de note de subsol:
<>
Din start expeditorul SPAM-ului ţine să ne asigure că ceea ce tocmai am citit nu este SPAM, că ni s-a părut. Ne frecăm la ochi şi mai citim încă o dată întregul mesaj. Chiar dacă legislaţia din România nu defineşte termenul SPAM, se defineşte în schimb termenul de comunicare comercială. În cazul de faţă, corpul mesajului are un caracter publicitar, comercial, promovând anumite produse şi servicii şi este fără urmă de tăgadă o formă de comunicare. Prin urmare îl putem considera comunicare comercială din perspectiva Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic. Aşadar trebuie să respecte întocmai normele metodologice privind comunicările comerciale şi nu subpunctele care ne avantajează plus supoziţii şi interpretări proprii. Putem identifica lesne prevederi importante pe care acest mesaj nu le respectă:
nu a fost obţinut acordul expres al destinatarului ori adresa de e-mail nu a fost obţinută în urma unei relaţii comerciale anterioare
nu conţine în câmpul subiect cuvântul PUBLICITATE (scris cu majuscule)
nu conţine toate datele de identificare ale expeditorului definite de lege deşi se afirmă acest lucru.
Motivele invocate pentru legitimarea mesajului nu stau în picioare:
– aţi solicitat primirea ofertei noastre (nu s-a solicitat acest lucru);
– sunteţi un client al firmei noastre (nu au existat relaţii comerciale anterioare);
– sunteţi în baza noastră de date ca urmare a unor corespondenţe anterioare (acest argument nu este suficient pentru a putea trimite comunicări comerciale);
– adresa dvs. a fost selectată dintr-o bază de date la care aţi subscris (consimţământul de primire a mesajelor nu este transmisibil. Dacă s-a dat consimţământul unui furnizor, nu înseamnă că se doreşte primirea de mesaje de la orice furnizor);
– adresa dvs a fost facută publică prin afişări cu caracter publicitar (se face confuzie între informaţia publică şi caracterul privat al e-mail-ului. Chiar dacă adresa de poştă electronică apare pe un site, acest lucru nu înseamnă că ea este afişată pentru a fi bombardată cu mesaje publicitare nesolicitate. Acesta este exact motivul pentru care a fost dată această lege, urmărindu-se stabilirea modului legal în care se pot transmite mesaje publicitare via e-mail).
Putem delimita analizând internetul românesc mai multe tipuri de comunicări comerciale nesolicitate:
newslettere (buletine informative) la care destinatarul a fost înscris fără acord prealabil.
Mesaje publicitare (oferte comerciale) trimise către liste de distribuţie alcătuite prin colectarea de adrese în mod ilegal din diverse surse (site-uri, email-uri, forumuri,
achizitionare ilegală de la alţi operatori) fără legătură cu activitatea sau interesele destinatarului
Mesaje publicitare (oferte comerciale) trimise în mod repetat fără acord prealabil, având legătură cu activitatea sau preocupările destinatarului, nedorite însă de acesta
Stiri/comunicate privind lansarea de noi produse/servicii ce includ adeseori metode de inginerie socială (mesajul pare a veni de la o cunoştinţă)
Legislaţia română privind comunicările comerciale.
Prin comunicare comercială se înţelege orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii reglementate; nu constituie prin ele însele comunicări comerciale următoarele: informaţiile permiţând accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special pe nume de domeniu sau o adresă de poştă electronică, comunicările legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un terţ independent faţă de persoana în cauza, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit;
Articolul 6 din Legea nr. 365/2002 prevede:
(1) Efectuarea de comunicări comerciale prin poşta electronică este interzisă, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.
(2) Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societăţii informaţionale sau o parte a acestuia, în masura în care sunt permise, trebuie să respecte cel puţin următoarele condiţii:
să fie clar identificabile ca atare;
persoana fizică sau juridică în numele căreia sunt făcute să fie clar identificată;
ofertele promoţionale, precum reducerile, premiile şi cadourile, să fie clar identificabile, iar condiţiile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea lor să fie
uşor accesibile şi clar prezentate;
competiţiile şi jocurile promoţionale să fie clar identificabile ca atare, iar condiţiile de participare să fie usor accesibile şi clar prezentate;
orice alte condiţii impuse prin dispoziţiile legale în vigoare.
(3) Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societăţii informationale sau o parte a acestuia, atunci când acest serviciu este furnizat de un membru al unei profesii reglementate, sunt permise sub condiţia respectării dispoziţiilor legale şi a reglementărilor aplicabile profesiei respective, care privesc, în special, independenţa, demnitatea şi onoarea profesiei, secretul profesional şi corectitudinea faţă de clienţi şi faţă de ceilalţi membri ai profesiei.
(4) Furnizorii de servicii ale societăţii informaţionale care efectuează comunicări comerciale au obligaţia de a respecta prevederile alin. (1)-(3).
Este interzisă efectuarea prin poştă electronică de comunicări comerciale în care identitatea reală a persoanei în numele şi pe seama careia sunt facute este ascunsă sau în care nu se specifică o adresa valabila la care destinatarul să poată transmite solicitarea sa referitoare la încetarea efectuării unor asemenea comunicări.
De reţinut că legislaţia din România nu pedepseşte SPAM-ul ci doar comunicările comerciale nesolicitate sau nerespectarea normelor privind comunicările comerciale. Astfel mesajele de tip religios, politic, non-comercial, nu pot fi incadrate momentan din punct de vedere juridic.
Modalitatea în care se pot trimite comunicări comerciale legal.
Consimţământul pentru a primi comunicări comerciale poate fi obţinut în orice formă şi poate fi probat cu orice mijloc de probă. Sarcina probei revine furnizorului de servicii.
Consimţământul comunicat printr-un mesaj transmis prin poştă electronică este valabil exprimat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
este expediat din cutia postala în care destinatarul doreste să primească comunicările comerciale;
subiectul mesajului este format din concatenarea textului “ACCEPT COMUNICĂRI COMERCIALE DIN PARTEA”, scris cu majuscule, şi numele sau denumirea persoanei în numele căreia se vor transmite comunicările comerciale.
Subiectul mesajelor transmise prin poştă electronică, care constituie comunicări comerciale, trebuie să înceapă cu cuvantul “PUBLICITATE” scris cu majuscule.
Comunicările comerciale trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii referitoare la persoana în numele careia sunt facute:
numele sau denumirea completă;
codul numeric personal sau codul unic de înregistrare, după caz;
domiciliul sau sediul;
numerele de telefon şi fax;
adresa de poştă electronică.
Destinatarul comunicărilor comerciale are dreptul de a-şi revoca consimţământtul de a primi asemenea comunicări prin simpla notificare a furnizorului.
Furnizorul are obligaţia de a implementa o procedură gratuită, accesibilă inclusiv prin mijloace electronice, prin care destinatarul să poată să îşi revoce
consimţământul.
Revocarea consimţământului prin mijloace electronice trebuie să-şi producă efectele în cel mult 48 de ore de la iniţierea procedurii.
Furnizorul trebuie să facă publică procedura privind revocarea consimţământului pe pagina proprie de internet şi în cadrul mesajelor care conţin comunicări
comerciale.
Dacă o persoană fizică sau juridică obţine în mod direct adresa de poştă electronică a unui client, cu ocazia vânzarii către acesta a unui produs sau serviciu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
persoana fizică sau juridică în cauză poate utiliza adresa respectiva, în scopul efectuarii de comunicări comerciale referitoare la produse sau servicii similare pe care acea persoana le comercializează, cu condiţia de a oferi în mod clar şi expres clienţilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu şi gratuit unei asemenea utilizari, atât la obţinerea adresei de poştă electronică, cât şi cu ocazia fiecarui mesaj, în cazul în care clientul nu s-a opus initial.

2 Comments

  1. amigio spune:

    Revocarea consimţământului prin mijloace electronice trebuie să-şi producă efectele în cel mult 48 de ore de la iniţierea procedurii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.